DEATH and RESURRECTION

death and ressurection-ss

LESSON- September 13-19/14 DEATH and RESURRECTION Key Text: “Jesus said to her, ‘I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live.’ “ John 11:25. PASIUNA: Sa normal nga kahimtang, ang tawo hadlok sa kamatayon tungod man gud kay sa sinugdanan gilalang kita alang sa kinabuhi…

Continue Reading →

Lesson 11: The Sabbath (Video Summary)

Continue Reading →

The Sabbath

the sabbath

LESSON- SEPTEMBER 6-12/14 The SABBATH Key Text: “And He said to them, ‘The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath’ “. Mark 2:27,28. PASIUNA: Sulod sa pagministeryo ni Jesus dinhi sa yuta, ang mga relihiyosong mga pangulo kanunay nag hagit…

Continue Reading →

Page 1 of 13