The Church

THE CHURCH

LESSON- August 16-22/14 THE CHURCH Memory Text: “I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through their word; that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they may be also one in Us, that the world may believe…

Continue Reading →

Living Like Christ

LIVING LIKE CHRIST

LESSON- August 9-15/14 LIVING LIKE CHRIST Key Text: “A new commandment I give to you, that you love one another: as I have loved you, that you also love one another.” John 13:34, NKJV. PASIUNA: Unsay naka bag-o sa maong kasugoan sa paghinigugmaay sa usa ug usa nga kini nga kasugoan makita man sa Daang…

Continue Reading →

Growing In Christ

growing in christ

LESSON- August 2-8/14 GROWING IN CHRIST Key Text: “Jesus answered and said to him, ‘Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.’” John 3:3 (NKJV). PASIUNA: Bisan pa si Nicodemus sapian, edukado ug dungganon, nadani siya sa makapatingala nga pagka mapainubsanon niining Usa nga taga…

Continue Reading →

Page 1 of 11