Words of TRUTH

LESSON- February 21-27/15 Words of TRUTH Key Text: “Have I not written to you excellent things of counsels and knowledge that I may make you know the certainty of the words of truth, that you may answer words of truth to those who send to you?” Proverbs 22:20, 21. PASIUNA: Naay pipila sa proverbs karong…

Continue Reading →

WORDS OF WISDOM

LESSON- February 14-20/15 WORDS OF WISDOM Key Text: “Most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man?” Proverbs 20:6. PASIUNA: Sa pagka tinuod lang, kitang tanan produkto sa atong mga palibut [environment]. Bisan pa man ang kaliwatan [heredity] daku ug kahimoan sa atong pagka tawo- ang atong gikuptan nga…

Continue Reading →

DEALING WITH FIGHTS

LESSON 7 Q 15 LESSON: February 7-13/15 DEALING WITH FIGHTS Key Text: “Better is a dry morsel with quietness, than a home full of feasting with strife.” Proverbs 17:1. PASIUNA: Ang “uga nga momho” nagreperesentar sa yano, silsilyo o kabus nga pagpuyo ug ang “balay nga puno sa hukyaka/pesta nga naa ang pag-away-away” mao ang…

Continue Reading →

Page 1 of 21