DIVINE WISDOM

LESSON- January 17-23/14 DIVINE WISDOM Key Text: “The LORD possessed me at the beginning of His way, before His works of old.” Proverbs 8:22.” PASIUNA: Dinhi atong makita nga ang kaalam mao ang kamatuoran– mao nga ang Kamatuoran diha na sa katuigan nga dili masukod kauban sa Dios, ang Tinubdan ug Pondasyon sa tanang kamatuoran.…

Continue Reading →

A MATTER OF LIFE AND DEATH

LESSON- January 10-16/14 A MATTER OF LIFE AND DEATH Key Text: “For the commandment is a lamp, and the law a light; reproofs of instruction are the way of life.” Proverbs 6:23. PASIUNA: Sa Proverbs naghisgot sa mga pagtolon-an nga ang kinabuhi sa usa ka tawo nabutang sa iyang atubangan ang pagpili sa kinabuhi o…

Continue Reading →

FROM EARS TO FEET

2-15 LESSON- January 3-9/15 FROM EARS TO FEET Key Text: “Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or the left; remove your foot from evil.” Proverbs 4:26, 27. PASIUNA: Ang syensya nag pakita nga ang atong paagi sa paglakaw makahimo og daku nga…

Continue Reading →

Page 1 of 20