THE MISSIONARY NATURE OF GOD

LESSON 1-June 27-July 3/15 THE MISSIONARY NATURE OF GOD Key Text: “See, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples.” Isaiah 55:4. PASIUNA: Nagkayamukat ang atong kalibutan nga gipuy-an. Ang dakung hinungdan tungod sa pagka makasasala sa tawo. Ang pagka dautan maoy nagpasulabi sa iyang pagka tawo.…

Continue Reading →

CRUCIFIED and RISEN

LESSON 13- June 20-26/15 CRUCIFIED and RISEN Key Text: “The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.” Luke 24:7. PASIUNA: Gikan pa sa pag pakaamgo og boot ni Jesus daan na Siya nakahibalo nga ang Iyang pag-anhi aron sa pagtuman sa…

Continue Reading →

JESUS IN JERUSALEM

LESSON 12- June 13-19/15 JESUS IN JERUSALEM Key Text: “Now as He drew near, He saw the city and wept over it.” Luke 19:41. PASIUNA: Usa kini ka mga hitabo nga si Jesus mihilak. Mihilak nga mitan-aw sa Jerusalem; nakita Niya ang pagsalikway Kaniya, nakita Niya ang paghinlo sa templo, ang mga plano sa pagpatay…

Continue Reading →

Page 1 of 27