THE CALL TO DISCIPLESHIP

LESSON 4-April 18-24 THE CALL TO DISCIPLESHIP Key Text: “The He said to them all, ‘If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me’”. Luke 9:23. PASIUNA: Ang pulong disipolos, nagkahulogan nga sumusod o tinon-an. Ang pagka tinon-an maka paabtik sa espiritu ug makapahagit…

Continue Reading →

WHO IS JESUS CHRIST?

who-is-jesus

LESSON: April 11-17/15 WHO IS JESUS CHRIST? Key Text: “He said to them, ‘But who do you say that I am?’ Peter answered and said, ‘The Christ of God’” Luke 9:20. PASIUNA: Kinsa si Jesu-Kristo? Dili kini usa ka pilosopikanhon o katilingbanong pangutana [philosophical and sociological question]. Apan lagbas sa kasingkasing sa tawo nga bisan…

Continue Reading →

BAPTISM AND THE TEMPTATIONS

LESSON- April 4-10/15 BAPTISM AND THE TEMPTATIONS Key Text: “And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven which said, ‘You are My beloved Son; in You I am well pleased.’” Luke 3:22. PASIUNA: Sa miaging semina sa atong pagtoon, si Luke naggamit sa mga…

Continue Reading →

Page 1 of 24