LOVE AND THE LAW

LESSON: October 25-31/14 LOVE AND THE LAW Key Text: “For judgment will be merciless to one who has shown no mercy; mercy triumphs over judgment.” James 2:13. PASIUNA: Gibalikbalik nato kini sa pagtoon o pagbasa apan ang pangutana, “nakatuhop ba gayud ang pagtolon-an niini nga sambingay kanato?” Tingali bag-o lang gikan ang Sacerdote ug Levinhon…

Continue Reading →

BEING AND DOING

LESSON- October 18-24/14 BEING AND DOING Key Text: “But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.” James 1:22. PASIUNA: Si William Niblo nailhan sa ilado nga ngalan “The Great Blondin, milatay sa hugot nga pisi nga gihikot sa isig ka pangpang sa Niagara Falls (boundary of Canada &…

Continue Reading →

ENDURING TEMPTATION

LESSON: October 11-17/14 ENDURING TEMPTATION Key Text: “Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him.” James 1:12. PASIUNA: Kitang tanan nakaagi og mga pagsulay. Gusto nato nga atong layogon ang maong pagsulay, gusto nato…

Continue Reading →

Page 1 of 15