Women and WINE

LESSON: March 21-27/15 Women and WINE Key Text: “Do not give your strength to women, nor your ways to that which destroys kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not kings to drink wine, nor for princes intoxicating drink.” Proverbs 31:3, 4. PASIUNA: Ang Proverbs nagsugod sa pagtulon-an mahitungod sa amahan (Proverbs…

Continue Reading →

The Humility of the WISE

LESSON: March 14-20/15 The Humility of the WISE Key Text: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven (Matthew 5:3, NKJV). PASIUNA: Ang pagka mapainubsanon maoy usa ka mithi [virtue] nga mahinungdanon kaayo. Si Moses maoy giila nga labing mapainubsanon nga tawo sa Bibliya. Numbers 12:3. Ang Dios naga paabut…

Continue Reading →

Living by FAITH

LESSON- March 7-13/15 Living by FAITH Key Text: “The fear of man brings a snare, but whosoever trusts in the Lord shall be safe.” Proverbs 29:25. PASIUNA: Daghang mga tingoog nga daw nagadani kanato sa daghang direksyon sa kinabuhi. Unsaon man nato pagka hibalo kung asa ang maayo ug sayop? Ug ang uban nga mga…

Continue Reading →

Page 1 of 23