Salvation

salvation

LESSON- JULY 19-25/14 SALVATION Memory Text: John 3:16- “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.”  PASIUNA: Ang hunahuna sa uban nga ang kamatayon tipik ug kabahin sa kinabuhi. Nga buot ipasabut nga ang tawo kamatayon gyud ang…

Continue Reading →

Our Loving Heavenly Father

Our Loving Heavenly Father

Quarter’s Theme: “Teachings of Jesus” June 28-July 4/14 “Our Loving Heavenly Father” Key Text: “Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.” 1 John 3:1 PASIUNA: Sa imong kinabuhi aduna ka…

Continue Reading →

Christ and Religious Tradition

Christ and Religious Tradition

LESSON SUMMARY- April 12-18/14 Christ and Religious Tradition Memory Text: Matthew 15:8.9 PASIUNA: Bisan pa sa atong ka panahonan karon daghang Kristohanong pagtolon-an nga naghatag og dakung pagtagad sa “tradition”, pilosopiya, logic ug uban pa labaw sa Bibliya. Sa panahon ni Jesus nagpasulabi ang mga relihiyosong tradisyon nga nasunod sa mga Pariseo ug Escriba gikan…

Continue Reading →

Page 1 of 10