ONE LAWGIVER AND JUDGE

LESSSON- November 22-28/14 ONE LAWGIVER AND JUDGE Key Text: “There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?” James 4:12. PASIUNA: Ang atong pagtagad o panglantaw sa balaod, balaod man kini sa Dios o sa tawo maka apekto kini unsa ang atong pakiglabot ngadto sa uban…

Continue Reading →

THE HUMILITY OF HEAVENLY WISDOM

LESSON-November 15-21/14 THE HUMILITY OF HEAVENLY WISDOM Key Text: “Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:10. PASIUNA: Sa mga kompaniya bisan asa, adunay problema nga gitawag og “middle-manager mentality”; nga ang mga trabahante nagahunahuna sa mga butang nga wala pa diha kanila, sama sa dakung respeto, taas…

Continue Reading →

TAMING THE TONGUE

LESSON- November 8-14/14 TAMING THE TONGUE Key Text: “For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.” Matthew 12:37. PASIUNA: Ang mga pulong adunay gahum. Unsay atong gisulti tingali ang epekto niana magpabilin pila ka mga adlaw. Bisan gani ang bata nga gamay ang iyang utok gipakasama kini…

Continue Reading →

Page 1 of 17