THE HUMILITY OF HEAVENLY WISDOM

LESSON-November 15-21/14 THE HUMILITY OF HEAVENLY WISDOM Key Text: “Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:10. PASIUNA: Sa mga kompaniya bisan asa, adunay problema nga gitawag og “middle-manager mentality”; nga ang mga trabahante nagahunahuna sa mga butang nga wala pa diha kanila, sama sa dakung respeto, taas…

Continue Reading →

TAMING THE TONGUE

LESSON- November 8-14/14 TAMING THE TONGUE Key Text: “For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.” Matthew 12:37. PASIUNA: Ang mga pulong adunay gahum. Unsay atong gisulti tingali ang epekto niana magpabilin pila ka mga adlaw. Bisan gani ang bata nga gamay ang iyang utok gipakasama kini…

Continue Reading →

Faith That Works

LESSON: November 1-7/14 FAITH THAT WORKS Key Text: “For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.” James 2:26 PASIUNA: Usa ka mananambal nga malampuson kaayo, tigulang siya sa iglesya nga ginatos ang membro. Siya mao ang daku kaayo nga tabang o amot sa mga dagku nga proyekto.…

Continue Reading →

Page 1 of 16